CÔNG TY TNHH DVTM TỔNG HỢP HÙNG PHƯỢNG

Địa chỉ: Riễu – Dĩnh Trì – TP Bắc Giang

THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY TNHH DVTM TỔNG HỢP HÙNG PHƯỢNG

Địa chỉ: Riễu – Dĩnh Trì – TP Bắc Giang

Điện thoại: (0240) 3 727.388 Fax: 0240 3 727.388

Di động: 0944.630.666 | 0973.576.319

GỬI YÊU CẦU HỖ TRỢ